Svíčka za nenarozené děti

28. říjen 2011 | 12.00 |

V den, kdy si připomínáme Památku zesnulých (Dušičky), je vhodná příležitost vzpomenout si i na zemřelé nenarozené děti, zejména na ty, které přišly o život násilím v důsledku bezohledného zákona, který v naší zemi již přes padesát let umožňuje jejich beztrestné zabíjení. I pokud nejste věřící, můžete se připojit zapálením svíčky jako symbolu toho, že na tyto děti nezapomínáme a že nám násilí na nich není lhostejné.

  Nožičky      Svíčka

             

                

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře