Co je to přirozené plánování rodičovství?

29. únor 2012 | 10.00 |

Tento článek si klade si za cíl uvést základní informace o přirozeném plánování rodičovství (PPR). Zkušení uživatelé PPR se z něj nedozví nic nového, ale pro ty ostatní může být užitečný. Pokud tedy slyšíte o PPR poprvé nebo si myslíte, že to je jen jiný název pro kalendářní metodu, že je nespolehlivé, nebo že ho mohou používat pouze ženy s pravidelnými cykly, je tento článek určen právě pro vás! 

Vždy, když píšu zkratku PPR, mám na mysli symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství.

PPR

Co je to přirozené plánování rodičovství?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje PPR takto: Přirozené plánování rodičovství je termín, používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu ženy.

Na jakém principu PPR funguje?

V průběhu menstruačního cyklu každé zdravé ženy se střídají období, kdy pohlavní styk může vést k početí (plodné období) a období, kdy početí není možné (neplodná období). Žena, která praktikuje PPR, na svém těle pozoruje přirozeně se vyskytující známky plodnosti, a proto vždy ví, v jaké fázi cyklu se právě nachází.

Manželé, kteří neplánují početí dítěte, se během plodného období vyhýbají pohlavnímu styku. Znalost PPR je však užitečná i v opačném případě, kdy manželé usilují o dítě, zejména u párů s poruchami plodnosti.

Co je to plodné období a jak dlouho trvá?

Plodné období je ta část menstruačního cyklu ženy, kdy pohlavní styk může vést k početí dítěte. 

Aby mohlo dojít k početí, musí nejprve dojít k setkání ženské a mužské pohlavní buňky, vajíčka a spermie. Vajíčko je po ovulaci schopné oplození pouze necelých 48 hodin, poté zaniká. Je však třeba třeba brát v úvahu i životnost spermií, které v reprodukčním systému ženy přežívají 2-3 dny (v ojedinělých případech bylo zaznamenáno i 5 dní). To znamená, že i pohlavní styk 5 dnů před ovulací může vést k početí, neboť spermie si mohou na ovulaci několik dní "počkat".

Délka plodného období je proto dána součtem životnosti vajíčka a životnosti spermií.  Ostatní dny cyklu jsou dny neplodné, kdy nemůže dojít k početí.

Plodné období

Jak ale poznám, zda se právě nacházím v plodném nebo neplodném období?

Ženský menstruační cyklus je řízen hormonálně. Působení hormonů se vedle ovulace a změn děložní sliznice projevuje i dalšími fyziologickými změnami v organismu, které na sobě žena může sama pozorovat. Jedná se zejména o změny bazální tělesné teploty a cervikálního hlenu.

Konkrétní návod, jak na sobě příznaky plodnosti pozorovat a vyhodnocovat, přesahuje možnosti tohoto stručného úvodu do PPR. Zájemce odkazuji na některou z učebnic PPR, které v češtině vyšly, nebo na českou Ligu pár páru, u níž lze absolvovat kurz. (Odkazy naleznete na konci článku.)

Jaké jsou výhody PPR oproti používání antikoncepce?

PPR je eticky bezproblémové. Hormonální antikoncepce a nitroděložní tělíska mají vedle antikoncepčního také abortivní (potratový) účinek. To znamená, že pokud antikoncepční účinek selže a dojde k početí, HA i nitroděložní tělísko působí tak, aby usmrtily již počaté, žijící embryo. Jedná se tedy o skrytý umělý potrat.

PPR respektuje organismus ženy. Hormonální antikoncepce je navržena tak, aby znemožnila normální, fyziologické fungování ženského organismu. PPR funguje na přesně opačném principu. Nedává do organismu nic, co do něj nepatří, ale využívá přirozeného průběhu menstruačního cyklu.

PPR je zdravotně nezávadné. Užívání hormonální antikoncepce s sebou nese riziko řady nežádoucích účinků. Mezi ty nejzávažnější, které mohou skončit smrtí, patří trombózy, plicní embolie, cévní mozkové příhody, poškození jater a zvýšené riziko rakoviny prsu. Mezi méně závažné pak patří nauzea, zvýšená potřeba (a tedy hrozící nedostatek) vitamínů, poruchy nálady, pokles libida a přibývání na váze. Bez rizika nejsou ani nitroděložní tělíska.

PPR pomáhá včas odhalit případné zdravotní problémy. Žena, která si vede záznamy o průběhu menstruačního cyklu, si snadněji všimne případných odchylek od normálního stavu (jako jsou např. anovulační cykly). To je při užívání hormonální antikoncepce nemožné.

PPR je spolehlivé. Spolehlivost PPR je srovnatelná se spolehlivostí nitroděložních tělísek (ovšem bez negativních vedlejších účinků, které s sebou nese jejich používání) a je podstatně spolehlivější než všechny ostatní způsoby antikoncepce, včetně HA a kondomů.

PPR je zcela zdarma. Vše, co potřebujete k praktikování PPR, jsou teploměr a záznamová tabulka.

PPR je ekologické. Existuje vědecké studie, které naznačují, že obrovské množství syntetických hormonů, které ženy spolu s močí vypouštějí do odpadních vod, má negativní dopad na zdraví lidí i zvířat. Někteří vědci to dokonce považují za jednu z příčin nárůstu mužské neplodnosti v posledních desetiletích.

Existují i nějaké nevýhody PPR?

Praktikování PPR vyžaduje několikadenní abstinenci během plodného období. Mnoho párů to za nevýhodu nepovažuje a mluví o střídajících se období námluv a líbánek (doporučuji vyhledat si jejich svědectví), je však možné, že pro někoho bude představa byť jen několikadenního sebeovládání nepřijatelná.

Nejčastější mýty, které o PPR kolují:

MÝTUS # 1: PPR je totéž jako tzv. kalendářní metoda.

Kalendářní metoda je založena na zcela zcela jiném principu než symtotermální metoda PPR, o níž pojednává tento článek. Žena si musí po dobu aspoň jednoho roku vést záznamy o délce cyklů, a poté se podle určitých pravidel (každý autor udává poněkud odlišná) snaží vypočítat začátek a konec plodného období v následujícím cyklu. Uživatelky PPR naproti tomu sledují tělesné příznaky plodnosti v aktuálně probíhajícím cyklu.

Kalendářní metoda má dobré výsledky u žen s pravidelnými cykly. Protože se však u většiny žen alespoň jednou za čas objevují nepravidelnosti, je celkové procento selhání KM velmi vysoké (20 - 25%). Proto je její používání nutno označit za nezodpovědné.

MÝTUS # 2: Pro praktikování PPR je nutné, aby žena měla pravidelné cykly.

Ne. Pro praktikování kalendářní metody je nutné, aby žena měla pravidelné cykly. Kalendářní metoda je však něco zcela jiného, než symptotermální metoda PPR.

Jak již bylo řečeno, princip PPR spočívá ve sledování příznaků blížící se a proběhnuvší ovulace. Když k ovulaci dojde dříve či později než obvykle, i příznaky ovulace se objeví dříve/později. Uživatelka PPR se řídí právě těmito příznaky, nikoli délkou předchozích cyklů. Je proto zcela lhostejné, jak pravidelné či nepravidelné cykly žena má.

MÝTUS # 3: Přirozené plánování rodičovství je nespolehlivé.

I za tento mýtus může záměna PPR s kalendářní metodou.

Známý odborník na statistické hodnocení spolehlivosti antikoncepce, Christopher Tietze, rozdělil všechny metody předcházení početí do čtyř skupin: nejspolehlivější, velmi spolehlivé, málo spolehlivé a nejméně spolehlivé. Do skupiny nejspolehlivějších metod zařadil jen dvě: hormonální antikoncepci a symptotermální metodu PPR.

Ch. Tietze byl známým aktivistou za legalizaci umělých potratů v USA a až do své smrti zastával významný post v největší americké pro-potratové organizaci Planned Parenthood. Nelze ho proto podezírat, že by jakýmkoli způsobem stranil hnutí pro-life.

Spolehlivost jednotlivých metod předcházení početí se vyjadřuje pomocí tzv. Pearlova indexu. Tento index udává, u kolika párů dojde k nezamýšlenému početí, jestliže danou metodu praktikuje 100 párů po dobu jednoho roku. Jinými slovy - u kolika procent párů daná metoda selže. Spolehlivost všech metod předcházení početí však nezávisí jen na spolehlivosti metody samotné, ale také na jejích uživatelích. Rozlišuje se proto spolehlivost metody a spolehlivost užívání.

Velká německá studie o spolehlivosti PPR  z r. 2007 zjistila spolehlivost při správném užívání 99,6 % (Pearl index 0,4) a spolehlivost při běžném užívání 98,2 % (Pearl index 1,8).

Splehlivost PPR

Studie byla zveřejněna v časopise Human Reproduction a je možné si ji online přečíst ZDE.

Pro srovnání si uveďme uživatelskou spolehlivost nejčastěji užívaných metod přecházení početí - hormonální antikoncepce a kondomů. Údaje jsou převzaty ze stránek organizace Guttmacher Institute (sesterské organizace již zmíněného Planned Parenthood.) Jak PP, tak GI patří k největším propagátorům umělé antikoncepce ve Spojených státech.  (Zdroj ZDE, tabulka se nachází zcela dole na konci stránky.)

Metoda / Pearl Index Při správném užívání Při běžném užívání
HA 0,3 9
Kondom 2 18


 To znamená, že - bereme-li v úvahu "typické užívání", které zahrnuje i chyby uživatelů - můžeme očekávat:

Během jednoho roku počet neplánovahých otěhotnění
u 1000 párů užívajících HA 90
 u 1000 párů používajících kondom 180
u 1000 párů používajících symtotermální metodu PPR 18

MÝTUS # 4: Přirozené plánování rodičovství je složité, nedokážu se ho naučit.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to není pravda. Ostatně, i výše uvedená fakta o uživatelské spolehlivosti naznačují, že je jednodušší naučit se správně praktikovat PPR, než správně užívat pilulky nebo používat kondom (rozdíl mezi ideální a uživatelskou spolehlivostí je u PPR mnohem menší než u obou umělých metod).

MÝTUS # 5: PPR je příliš náročné, nemám čas sledovat nějaké známky plodnosti.

Praktikování PPR není tak náročné, jak se může na první pohled zdát. Mluvím opět z vlastní zkušenosti. Ráno ještě předtím, než vstanete z postele, si změříte teplotu, což je otázka minuty.  Několikrát během dne, když jdete na WC, si zároveň zkontrolujete výskyt cervikálního hlenu. Večer to zapíšete do tabulky a vyhodnotíte. To je vše. Je pravda, že z počátku je to něco nezvyklého, ale jakmile to člověku "přejde do krve", dělá to už zcela automaticky.

Kde se naučit PPR?

Samoukům mohu doporučit učebnici Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství (MUDr. Květoslav Šipr a MUDr. Helena Šiprová, vydalo nakladatelství GLORIA ve spolupráci s Institutem pro odpovědné rodičovství, 1995). Je psána velmi "polopatisticky", takže je vhodná pro ty, kdo s PPR nemají žádné zkušenosti.

Další dobrou publikací je Umění přirozeného plánování rodičovství (John a Sheila Kippleyovi, vydala Matice cyrilometodějská, 1995). Je obsáhlejší, podrobněji rozebírá výjimečné situace, které ohledně PPR mohou nastat (návrat plodnosti po porodu, menopauza), ale na druhou stranu tu je (alespoň podle mého názoru) PPR popsáno pro nováčka méně srozumitelně. Proto bych doporučila opatřit si nejprve první knížku, a teprve potom pro doplnění a prohloubení i tuto.

Nedávno vyšla Stručná učebnice symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (Jozef a Simona Predáčovi, vydala Matice cyrilometodějská ve spolupráci s Ligou pár páru).

PPR  PPR  PPR

Druhou možností je absolvování kurzu. V ČR je pořádá česká pobočka Ligy pár páru.

Informace o kurzech na stránkách LPP.

Pro úplnost přidávám několik odkazů na internetové stránky, kde lze najít další informace o PPR, antikoncepci a souvisejících tématech:

Liga pár páru v České republice

Liga pár páru na Slovensku

Couple to Couple League v USA

Couple to Couple League v Británii

Natural Family Planning International

I use NFP

PPR je forma plánování rodičovství, která respektuje ženu a její zdraví. Znalost fungování vlastního těla je je užitečná vždy, nejenom pro účel předcházení nebo dosažení početí. Mnoho žen ji také vnímá jakou důležitou součást své ženské identity. Naučit se pravidlům PPR někomu může připadat jako zbytečná námaha, když "stačí spolknout pilulku". Tato námaha se však mnohonásobně vyplatí.

PS: Skupina studentů z americké Omahy vytvořila sérii videí, které vtipnou formou vysvětlují rozdíl mezi antikoncepcí a PPR. Doporučuji zhlédnout!

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře