Pomohla legalizace potratů snížit úmrtnost žen?

14. únor 2012 | 11.00 |

Následující graf zobrazuje vývoj úmrtnosti žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím (tzv. mateřská mortalita) v USA v průběhu 20. století. Čísla zahrnují i úmrtí žen při umělých potratech (ať už legálních či nelegálních). Prohlédněte si ho a zkuste určit, ve kterém bodě byly legalizovány umělé potraty. 

Graf I.

x

x

x

x

x

A tady je řešení. Umělé potraty byly v USA legalizovány v roce 1973, tedy dlouho poté, co začala mateřská úmrtnost prudce klesat a vlastně až na konci tohoto trendu.

Graf II.

No Close Enough After Roe

Co způsobilo výrazné snížení mateřské mortality v průběhu 20. století? Byla to kombinace více faktorů. Celkový vzestup materiální úrovně s ním související kvalitnější výživa. Nové objevy v oblasti medicíny - krevní transfuze, sulfonamidy (první antibiotika) a později penicilin. Lepší dostupnost zdravotní péče. A v neposlední řadě i zlepšení hygieny - ač se to dnes zdá neuvěřitelné, ještě na začátku 20. století mnoho žen umíralo na horečku omladnic, kterou na neumytých rukou přenášeli lékaři.

Legalizace umělých potratů na něm měla zásluhu zcela nepatrnou až nulovou.

Jak můžeme vidět z grafu, mateřská úmrtnost v USA začala strmě klesat ve dvacátých letech, padesát let před legalizací umělých potratů a tento trend trval až do padesátých let. Přibližně od poloviny padesátých let už klesala jen pozvolna, a od konce 70. let zůstává přibližně na stejné úrovni. Po roce 1973, kdy byly legalizovány umělé potraty, k žádnému prudkému poklesu úmrtnosti žen nedošlo. Úmrtnost sice ještě několik let lehce klesala, ale zcela zjevně šlo o pokračování (doznívání) trendu, který začal před více než padesáti lety a na nějž legalizace umělých potratů neměla žádný vliv.

Pro srovnání se podívejme na graf mateřské úmrtnosti v Anglii a Walesu v letech 1890 - 1980 (zdroj ZDE).
Ve Velké Británii byly umělé potraty legalizovány v roce 1967.

Mateřská úmrtnost, Angl, Wales

Přestože u obou grafů najdeme několik rozdílů, základní obraz je naprosto stejný: mateřská úmrtnost začala klesat několik desetiletí před legalizací umělých potratů, nejprve klesala velice prudce, později se trend zpomalil. Po legalizaci umělých potratů už k žádnému dramatickému poklesu úmrtnosti  nedošlo.

Do třetice graf mateřské úmrtnosti v Kanadě v letech 1925 až 1995 (zdroj ZDE).
V Kanadě byly umělé potraty legalizovány v roce 1969.

Mateřská úmrtnost v Kanadě

Až znovu uslyšíte někoho tvrdit, že umělé potraty nelze zakázat, protože by znovu prudce stoupla ženská úmrtnost, požádejte ho, aby vám doložil, že se po legalizaci potratů úmrtnost žen významně snížila. Právě to totiž potřebujeme, aby se debata pohnula dál. Fakta, ne ničím nepodložené domněnky.

Pokud někdo chce obhajovat legální zabíjení nenarozených dětí, musí pro to mít nějaký jiný důvod než je snížení úmrtnosti žen, protože vliv legalizace potratů na mateřskou úmrtnost je zcela nepatrný až nulový.

Mateřská úmrtnost (mortalita) je podle WHO definována jako celkový počet úmrtí žen během těhotenství, porodu a šestinedělí na 100 000 živě narozených dětí. Šestinedělí je definováno jako šest týdnů po konci těhotenství; přitom nezáleží na tom, zda bylo těhotenství ukončeno porodem, spontánním potratem nebo umělým potratem (a zda byl tento potrat legální či nelegální). Úmrtí žen při umělých potratech (ať už legálních či nelegálních) jsou také zahrnována do mateřské úmrtnosti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře