Rozšíření antikoncepce nevede k poklesu potratů

5. leden 2011 | 08.00 |

Časopis Contraception (Antikoncepce) před několika dny zveřejnil studii, zkoumající vliv používání antikoncepce na počet umělých potratů. 

Abstrakt studie:

BlueTrendy v užívání antikoncepce a v žádostech o umělý potrat ve španělské populaci během let 1997-2007.

PODKLADY: Cílem studie bylo shromáždit informace o užívání antikoncepčních metod za účelem snížení počtu umělých potratů.

STUDIE: Počínaje rokem 1997, autoři studie každé dva roky prováděli dotazování u reprezentativního vzorku španělských žen v plodném věku (15-49 let), aby shromáždili data o užívaných antikoncepčních metodách.

VÝSLEDKY: Během let 1997-2007 došlo k nárůstu používání antikoncepčních metod ze 49,1% na 79,9%. Nejčastěji používanou metodou byl kondom (nárůst z 21% na 38,8%), následovaný antikoncepční pilulkou (nárůst ze 14,2% na 20,3%). Počet ženských sterilizací a nitroděložních tělísek naopak lehce poklesl, v roce 2007 k nim sáhlo necelých 5% žen. Počet umělých potratů na žádost matky vzrostl z 5,52 na 11,49 na 1000 žen.

Zatímco užívání antikoncepce během deseti let narostlo o 63%, počet umělých potratů se za stejné období zvýšil o 108%.

Časopis Contraception je vydáván organizaci Association of Reproductive Healthcare Proffesionals. Tato organizace se na svých stránkách otevřeně hlásí k propagaci antikoncepce a abortivních prostředků a k podpoře legálních umělých potratů. Je tedy zjevné, že nejde o pro-life organizaci - naopak, v uvedeném odkazu hnutí pro-life kritizuje a ostře se proti němu vymezuje. Proto považuji za vyloučené, že by studie byla zmanipulována ve prospěch hnutí pro-life.

Kultura smrti 10 tt

Ostatky dítěte, které se stalo obětí umělého potratu v 10. týdnu těhotenství.


Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře