Lekce z historie

5. únor 2011 | 22.00 |

"V očích zákona otrok není osoba."

Rozhodnutí vrchního soudu ve Virginii, USA, 1858

"Indián není osoba ve významu definovaném ústavou."

George Canfield, Učebnice amerického práva, 1881

"Říšské zákony neuznávají Židy jako "osoby" v právním významu tohoto slova."

Rozhodnutí německého Nejvyššího soudu, 1936

"Kanadský právní systém neuznává nenarozené dítě jako osobu zasluhující práva."

Rozhodnutí kanadského Nejvyššího soudu, 1997

Lidské zákony jsou nedokonalé a často se mění. Lidská práva jsou nezcizitelná, nezadatelná a nezměnitelná. Zločin proti lidskosti zůstává zločinem, i když ho posvětil soudce a odhlasoval parlament.

Historie ukazuje, že každý pokus upřít určité skupině lidí lidská práva vedl k těm nejobludnějším zločinům proti humanitě, jaké lidstvo poznalo. Dnes je tomu tak v případě nenarozených dětí. A stejně jako tehdy stojí zastánci těchto nelidských zákonů na špatné straně dějin.


Ultrazvuk - 12 tt   Kultura smrti 10 tt

Share

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Lekce z historie ignác pospíšil 06. 02. 2011 - 07:52