Trest smrti pro nevinné

30. leden 2009 | 19.27 |

Podle Ústavy má každý občan právo na život. Listina základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl první, článek 6 říká jasně:

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.

A přesto je v naší zemi každý den zabito 70 nevinných dětí. Bez toho, aby se něčím provinily. Bez soudu. Bez práva na odvolání. Prostě někdo rozhodl, že nemají právo žít.

  Děťátko II

Považujeme se za civilizovanou společnost. V civilizované společnosti má i usvědčený zločinec zaručenu ochranu svého základního lidského práva. Práva na život.

Nenarozené dítě, které se ničím neprovinilo, svá základní lidská práva zaručena nemá.

Není to pokrytecké?

Nad otázkou trestu smrti se v jedné ze svých úvah zamýšlí francouzský filosof Claude Tresmontant. A dochází k tomuto závěru:

Ale při objektivní a důsledné analýze, v jejímž průběhu se prostě snažíme nedostat se do rozporu sami se sebou a se zásadami, jež jsme si osvojili, to vidíme velice dobře: je-li někdo proti trestu smrti pro zločince a vrahy, potom musí být i proti trestu smrti udělovanému dětem, které ani nestačily žít, a které se dokonce ani nenarodí. Jestliže jsme proti zbraním určeným k zabíjení stovek milionů dětí, žen a mužů v Rusku, potom musíme být i proti zabíjení nenarozených dětí ve Francii. Zasazujeme-li se o respekt k lidské osobě, potom ji musíme hájit úplně, integrálně a bez výjimky.

Patrně nejznámější "lidskoprávní " organizací ve světě je Amnesty International. Bojuje zejména proti trestu smrti, přičemž nedělá rozdíl mezi politickým vězněm a usvědčeným vrahem. Ta samá organizace ale nemá problém s trestem smrti pro děti, které se ničeho zlého nedopustily.

Kdyby tomu tak bylo ve Francii, potom bychom mohli formulovat princip: ve Francii se nebude vraždit, nikdo nikoho nesmí zabít. Ale v tom případě je třeba odmítnout zabíjení dětí před jejich narozením, přestat vyrábět zbraně na vraždění stamilionů Rusů a teprve za tohoto předpokladu můžeme obhajovat tezi: nebudeme zabíjet dokonce ani vrahy a zločince.

Evropská unie chce vyhlásit 10. říjen za Evropský den proti trestu smrti. Ale zároveň vyhlašuje rezoluce na podporu zabíjení nenarozených dětí na svém území. To je přitom už dnes největším zdrojem úmrtí v EU.

Chtěli jsme jenom ukázat, že trest smrti pro vrahy a zločince je problém, který nemůže být rozebírán a projednáván odděleně od ostatních otázek, od ostatních případů, kdy je trest smrti rovněž ve hře: příprava války, usmrcování dětí před jejich narozením, prodej zbraní. Nemůžete ve Francii vyžadovat po dítěti, po dospívajícím člověku, aby měl úctu k lidskému životu, když jej sama Francie nectí.

A v České republice?

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Trest smrti pro nevinné zuzi 05. 03. 2009 - 15:21
RE(2x): Trest smrti pro nevinné pro-zivot 06. 03. 2009 - 18:48
RE(3x): Trest smrti pro nevinné zuzi 08. 03. 2009 - 11:53
RE(4x): Trest smrti pro nevinné pro-zivot 09. 03. 2009 - 09:44
RE(3x): Trest smrti pro nevinné myschok 23. 12. 2009 - 08:45
RE(4x): Trest smrti pro nevinné pro-zivot 27. 12. 2009 - 18:59
RE: Trest smrti pro nevinné pro-zivot 10. 03. 2009 - 13:52