ODYSSEA ŽIVOTA: Prvních devět měsíců života dítěte

8. listopad 2010 | 08.00 |

Francouzský dokumentární film L'odyssée de la vie (Odyssea života) sleduje manželský pár, který čeká své první dítě, holčičku Juliu. Záběry ze života manželů se střídají s informacemi o prenatálním vývoji člověka a počítačovými animacemi nenarozeného dítěte v děloze. Na konci filmu jsme svědky narození děvčátka, jehož prvních devět měsíců života jsme předchozích 90 minut sledovali.

Autoři zpřístupnili ukázky z filmu v celkové délce 25 minut. Animované části jsou tak dobře zpracované, že stojí za to je zhlédnout i v případě, že nerozumíte francouzskému komentáři.

Početí:

Vajíčko (ženská pohlavní buňka) nese genetickou informaci ženy. To znamená, že jde o buňku jejího těla. Spermie (mužská pohlavní buňka) nese genetickou informaci muže. Zjevně tedy jde o buňku jeho těla.

V okamžiku početí (splynutí vajíčka a spermie) vzniká zcela nová buňka - odborně nazývaná zygota -  která má svou vlastní DNA, odlišnou od DNA matky i otce. To znamená, že už nejde o část těla matky nebo otce, ale o zcela nového jedince. Proto je početí začátkem nového lidského života.

Zygota dále roste a stává se postupně embryem, plodem, novorozencem, kojencem, batoletem, předškolákem, školákem, pubescentem, adolescentem a nakonec dospělým mužem nebo ženou. Stále však zůstává týmž jedincem. Z hlediska biologie je každý člověk jednoznačně definován právě svou DNA, která je neměnná a lze ji použít k identifikaci po celou dobu života - ať už před narozením nebo po něm.

1. měsíc:

2. měsíc:

Vývoj mozku:

3. a 4. měsíc / Chlapec nebo děvče?

5. a 6. měsíc:

7., 8. a 9. měsíc:

Narození holčičky:

  

Animace porodu ukazuje, jak absurdní je myšlenka, že život začíná narozením. Julia, kterou matka po porodu drží v náručí, je tatáž Julia, která předchozích devět měsíců žila v jejím lůně.

Odyssée plakát

Čtenářům , kteří hledají informace o prenatálním období života dítěte, doporučuji také další dokumentární film, Biologie prenatálního vývoje. V tomto dokumentu jsou použity reálné záběry nenarozeného dítěte, natočené přímo v děloze těhotné ženy. Film je k dostání i v českém jazyce. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: ODYSSEA ŽIVOTA: Prvních devět měsíců života dítěte tomáš beran 11. 11. 2010 - 18:30