Literární soutěž pro studenty středních škol

6. únor 2010 | 16.00 |

Hnutí Pro život ČR a jihočeští Mladí křesťanští demokraté pořádají


Literární soutěž pro studenty středních škol


Soutěžící: studenti gymnázií, středních škol a učilišť

Téma: povídka či esej týkající se úcty k životu ve dvou kategoriích:

Na počátku života a Na konci života


(Pro inspiraci: téma zahrnuje mj. umělé oplodnění, umělé potraty, eutanazii, ale i péči o matky v tísni, hospicové hnutí, antikoncepci, demografii a další problematiku týkající se začátku nebo konce života lidského jedince.)

Formální požadavky

Rozsah práce je minimálně 2 a maximálně 10 normostran (1 ns = 1800 znaků vč. mezer). Práce musí být napsána českém jazyce.

Termín odevzdání

Termín odevzdání je do 1. března 2010 ve formátu .doc na email literarnisoutez@prolife.cz. Soutěžící může odevzdat pouze jednu práci. Autor dále uvede své jméno, poštovní adresu, školu a studijní ročník (na vyžádání je možné, aby jeho jméno bylo nahrazeno pseudonymem).

Odměna společná pro obě kategorie

1. místo 5.000 Kč, 2. místo 3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč. Všichni ostatní zúčastnění, kteří splní podmínky soutěže, získají publikaci Petera Kreefta Ach, ten Sokrates...

Výsledky
Výsledky a počty dosažených bodů u všech zaslaných prací budou zveřejněny 21. března 2010 na stránkách Hnutí Pro život ČR i na stránkách jihočeských Mladých křesťanských demokratů. Autoři vítězných prací budou kontaktováni emailem. Vítězné práce budou zveřejněny.

Porota a hodnocení
Porota je pětičlenná. Člen poroty udělí 1.-7. místo a podle toho práce obdrží body: 1) 22 bodů, 2) 16 bodů, 3) 11 bodů, 4) 7 bodů, 5) 4 body, 6) 2 body, 7) 1, má ale též právo body za některá místa neudělit, pokud by dospěl k názoru, že není k dispozici práce, která by si je zasloužila. Konečné umístění určí součet bodů udělených všemi porotci, přičemž vítězná práce musí získat alespoň 32 bodů. Složení poroty bude zveřejněno spolu s výsledky.

Kontakt
Garant soutěže a kontaktní osoba je Ignác Pospíšil (ignac.pospisil@centrum.cz)

Prababička a pravnučka

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře