Pochod pro život - 20. 3. 2010, Praha

20. duben 2010 | 20.00 |

V sobotu 20. března prošel centrem pražského Starého Města již desátý, jubilejní ročník Pochodu pro život. Protestu proti zabíjení nenarozených dětí, který každoročně organizuje Hnutí Pro život ČR, se zúčastnilo přes 2 000 lidí, což představuje nejvyšší účast za celou dobu, co se Pochod pro život v ČR pořádá.

Pochod pro život Praha, 2010

Smyslem Pochodu pro život je upozornit na nespravedlivé zákony, které v naší zemi již přes 50 let umožňují zabíjení nenarozených dětí. Současná genetika a embryologie potvrzují, že lidský život začíná početím. Zákon, který legalizuje tzv. "umělé potraty", nerespektuje vědecké poznatky o začátku lidského života a legalizuje zabíjení nevinných a zcela bezbranných lidských bytostí.

Podle statistik je v České republice každý den připraveno o život 70 nenarozených dětí, což představuje více než 25 000 obětí ročně. Do těchto statistik nejsou zahrnovány případy, kdy těhotenství ohrožuje zdraví nebo život matky (ty náš právní řád klasifikuje zvlášť) a jedná se tedy o naprosto nesmyslné, ničím neobhajitelné zabíjení nejbezbrannějších členů lidské rodiny, těch, které by civilizovaná společnost měla naopak nejvíce chránit. 

Chceme ukázat, že tu jsou lidé, kterým tato situace není lhostejná a kteří se s každodenním zabíjením nesmířili. Po 50 letech platnosti komunistického zákona o potratech je čas na změnu.

Letošního Pochodu pro život se zúčastnil salcburský světící biskup Andreas Laun, který je známou postavou rakouského hnutí za právo na život. V homilii, kterou přednesl ve zcela zaplněném kostele svatého Jiljí, zaznělo, že zápas o obnovu úcty k životu je v naší době jeden z nejdůležitějších. Všichni ve svém osobním životě musíme řešit řadu problémů, ale zabíjení nevinných lidských bytostí je zlem, které s jinými zly nemá srovnání. Právo na život je prvním ze všech lidských práv, teprve od je možné odvíjet všechna ostatní. Společnost, která lhostejně přihlíží zabíjení svých nejbezbrannějších občanů, ztrácí základní známky humanity a dříve nebo později bude náchylná porušovat základní lidská práva svých dalších členů. Tyto tendence můžeme koneckonců pozorovat už dnes - jak u nás, tak v zahraničí sílí snahy o legalizaci zabíjení dalších skupin lidí, zejména starých a postižených.

Letošní ročník byl stejně jako ten loňský pojatý především modlitebně. Účastníci Pochodu nesli bílé kříže, symbolizující zmařené životy nenarozených dětí. Průvod se vydal od kostela svatého Jiljí přes Staroměstské náměstí a Ovocný trh na Václavské náměstí, kde byl okolo 16. hodiny ukončen.

Pochod pro život Praha, 2010  

Pochod pro život Praha, 2010

Pochod pro život Praha, 2010

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře