Pochod pro život - 4. 10. 2009, Poznaň

31. prosinec 2009 | 22.50 |

Marsz dla ZyciaV říjnu se polské Poznani konal osmý z cyklu devíti Pochodů pro život, které v průběhu letošního roku zorganizovala místní pro-life skupina Marsz dla Życia. O této iniciativě, jejích aktivitách a symbolice jsem už psala například tady. I kvůli (ne příliš vstřícným) reakcím některých čtenářů se na ni  - a na historii potratů v Polsku - chci dnes podívat víc zeširoka.

Poznaňští vysokoškoláci, kteří tuto iniciativu založili, se inspirovali slovy papeže Jana Pavla II. o kultuře života:

To, co je nejdříve zapotřebí, je všeobecné probuzení svědomí a společné morální úsilí, které by byly schopny uvést ve skutek mocnou kampaň na ochranu života. Novou kulturu života musíme vytvářet my všichni společnými silami: natolik novou, aby mohla zodpovědět a řešit současné, dříve nepoznané, otázky o lidském životě; tak novou, aby důsledně a zásadně pohnula svědomím všech křesanů; a natolik novou, aby byla uzpůsobena k zásadnímu a odvážnému dialogu při této všeobecné kulturní konfrontaci.

(Evangelium Vitae 95, překlad Markéta Koronthályová)

V roce 1920 byl v SSSR jako v první zemi na světě přijat zákon, který legalizoval zabíjení nenarozených dětí. O patnáct let později, v roce 1935, přijalo tentýž zákon, který znamenal zlom ve dvoutisíciletých dějinách naší civilizace, nacistické Německo. Zákon byl součastí rasové politiky Třetí říše - německé , "árijské" dítě mělo i nadále právo na život od početí a zabito být nesmělo; naproti tomu děti, které byly považovány za méněcenné - židovské, slovanské, romské a také ty, u kterých se předpokládalo, že by mohly být postižené - směly bý legálně zabíjeny po celých devět měsíců těhotenství. Tyto zákony byly během II. světové války uplatňovány i v okupovaných územích - mimo jiné také v Polsku. Po osvobození je Poláci opět zrušili.

Druhé období legálních potratů v Polsku nastalo v éře komunistické totality, kdy bylo (stejně jako ostatní země v područí Sovětského svazu včetně Československa) donuceno k přijetí pro-potratových zákonů nátlakem z Moskvy.  I tento zákon byl po pádu totalitního režimu zrušen a od roku 1993 (s výjimkou roku 1997, kdy znovuzavedení potratů na několik měsíců prosadila Komunistická strana Polska) je opět v platnosti zákon, který chrání právo na život od početí. Nepodařilo se jej však obnovit v úplnosti - nevztahuje se mimo jiné na děti s postižením, jejichž zabíjení je v Polsku dodnes legální.

Toto jsou obecně známé a každému dostupné informace. A přesto se ve většině článků o Polsku novináři spokojí jen s frázemi o "ultrakatolictví", aniž by alespoň vysvětlili, co tím myslí. Jako by právo na život bylo jen specificky křesanskou nebo katolickou hodnotou. Jako by nevěděli, že embryologie jako začátek lidského života jednoznačně označuje početí a polské zákonodárství tedy jen respektuje poznatky moderní vědy. Jako by nevěděli, že i u nás v období první republiky, která je považována za zlaté období naší historie (a kdy u nás katolicismus rozhodně nedominoval), bylo zabití nenarozeného dítě považováno za vraždu a jako vražda odsuzováno a trestáno.

Zabíjení nenarozených dětí nemá nic společného se svobodou,  zato ale hodně vypovídá o úctě k lidskému životu. Ve všech obdobích své historie, kdy bylo Polsko svobodné, tu bylo zabíjení nenarozených dětí nelegální. V období nacistické a komunistické totality bylo legální. Není náhoda, že se pro-potratové zákonodárství umožňující zabíjet nenarozené děti zrodilo právě v těchto dvou zločinných režimech, pro které byl lidský život bezcenný.

(Za zmínku stojí, že i historie legalizace potratů v USA je podobná. Zakladatelka organizace Planned Parenthood, která měla největší "zásluhu" na legalizaci zabíjení nenarozených dětí ve Spojených státech, Margaret Sangerová, byla obdivovatelkou Adolfa Hitlera a potraty považovala za nejúčinnější prostředek k vyhlazení černochů, které považovala za méněcennou rasu. Planned Parenthood je dnes největší a nejvýdělečnější pro-potratovou organizací na světě. Ale o tom někdy příště.)

Poznaňští studenti na svých stránkách píší, že boj kultury života s kulturou smrti připomíná souboj Davida s Goliáše. Je to tak. Na jedné straně stojí síla - ideologie, vliv mezinárodní potratové lobby, které je Polsko i dnes trnem v oku... ale ti malí směšní idealisté, kteří stojí proti nim, mají přinejmenším jednoho mocného spojence - pravdu.

Tohle je poslední příspěvek v letošním roce. Přeji nám všem, abychom i my v sobě našli odvahu hledat a hájit pravdu i přes nepohodlí a nepříjemnosti, které nám to může přinést.  Abychom vždy měli odvahu hájit ŽIVOT, který je vždy a za každých okolností neopakovatelným dobrem. Právo na život je základním lidským právem každého člověka a společnost, která lhostejně přihlíží k zabíjení svých neslabších a nejbezbrannějších členů, je společností nelidskou, která se dříve nebo později pokusí tuto kulturu smrti rozšířit i na další skupiny svých občanů.

Fotografie a video z osmého Pochodu pro život v Poznani:

Pochod pro život Poznaň (8)

Pochod pro život Poznaň (8)

Pochod pro život Poznaň (8)

Pochod pro život Poznaň (8)

Pochod pro život Poznaň (8)

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře