Odpověď z holandského velvyslanectví

10. prosinec 2010 | 20.00 |

V neděli jsem na holandské velvyslanectví poslala e-mail ve věci pro-life novinářky Marisky Orbán de Haas, které zastánci potratů za její postoje vyhrožují smrtí. Dnes dorazila odpověď.

BlueDear Mrs. (jméno),

Thank you for your e-mail regarding the Dutch journalist Mrs. Mariska Orban de Haas. For reasons of privacy, I cannot go into any details of this specific case. I do, however, wish to underline the importance we attach to freedom of speech in the Netherlands. It is unacceptable that whomever should receive death threats simply for stating their opinion. When someone receives threats and reports these to the police, this will be dealt with in the most serious way. Depending on the specific circumstances of every case the authorities will decide how to act.

Yours sincerely,

Jan C. Henneman
Ambassador

Překlad:

BlueVážená paní (jméno),

děkuji za váš e-mail ohledně nizozemské novinářky paní Marisky Orbán de Haas. Protože jde o důvěrné informace, nemohu vám poskytnout žádné detaily tohoto konkrétního případu. Chci však zdůraznit, že v Nizozemsku přikládáme svobodě projevu velkou důležitost. Je neakceptovatelné, aby někdo dostával výhrůžky smrtí jen proto, že vyjádří svůj názor. Když někdo dostane takovéto hrozby a ohlásí je policii, bude to prošetřováno s nejvyšší vážností. Podle specifických okolností každého případu se pak příslušné orgány rozhodnou, jak dál postupovat.

V úctě

Jan C. Henneman
Velvyslanec v ČR

Myslím, že je to dobré. Dali jsme najevo, že tuto "záležitost" sledujeme a že se nebojíme ozvat, když je to potřeba; a o to šlo. Pokud to alespoň trochu napomůže k tomu, aby se takovéto případy nezametaly pod koberec, pak tato iniciativa splnila svůj účel.

Pokud chcete zalat několik slov podpory Marisce Orbán de Haas, tady je adresa novin, kde zveřejnila svůj otevřený dopis: Redactie@KatholiekNieuwsblad.nl

Share


Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Odpověď z holandského velvyslanectví anita* 11. 12. 2010 - 12:42
RE(2x): Odpověď z holandského velvyslanectví maftík 12. 12. 2010 - 18:01
RE: Odpověď z holandského velvyslanectví maftík 22. 12. 2010 - 11:16