Víte, komu "vděčíme" za potraty?

30. duben 2009 | 09.37 |

Neustále ze všech stran slyšíme, že zabíjení nenarozených dětí je věcí svobody. Příznivci potratů to opakují jako svou mantru, jako by to byl nějaký neoddiskutovatelný fakt. Proto bude možná pro leckoho překvapením, že prvním státem na světě, který uzákonil zabíjení nenarozených dětí, byl . . . Sovětský svaz.

6_vyvojPo dva tisíce let naší kultury lékaři dodržovali Hippokratovu přísahu. Člověk, který by zabil nenarozené dítě, by neměl právo nazývat se lékařem.

"Bylo by nezákonné a neprofesionální, aby kterýkoliv lékař prováděl umělý potrat." (1871)

Potratáři jsou. . . "muži, kteří parazitují na vznešeném povolání lékaře jen proto, aby je zneuctili; vzdělaní vrazi; moderní Herodové; popravčí." (1871)

"Tito muži by měli být označeni Kainovým znamením; měli by být vyvrženi ze společnosti slušných lidí." (1871)

Nikdy - od dob otcovského práva nad dětmi za starého Říma - žádný národ nedal otci či matce právo rozhodovat o životě nebo smrti jejich dětí. Nikdy v moderních dějinách nedal stát jednomu občanovi právo zabít druhého za účelem vyřešení svých osobních, sociálních nebo ekonomických problémů.

LeninAž 18. listopadu 1920 Vladimír Iljič Lenin.

Něco takového samozřejmě nemohlo přijít jako blesk z čistého nebe. Odkud se vzal požadavek legalizace potratů, které byly už od starověku až do 20. století stíhány jako vraždy?

Počátky jsou už u klasiků materialismu a komunismu Marxe a Engelse. V jejich pojetí světa nemá lidský život žádnou zvláštní hodnotu. Univerzální lidská práva (právo na život), jedinečnost člověka, atd., to jsou jen prázdné pojmy.  Materialismus vidí člověka jen jako hmotu, výrobní jednotku. Hodnota člověka je relativní - měří se jeho výkonem a užitečností pro celek.

Z takového pohledu je jasné, že malé dítě žádnou hodnotu nemá a navíc je ještě přítěží pro ostatní.

Bedřich Engels ve svém spise O původu rodiny popisuje manželsví a hlavně mateřství jako zotročení ženy.  Mít dítě je pro ženu překážkou, která jí brání, aby se plně realizovala, aby mohla být stejně výkonným pracovníkem jako muž.  Žena je svým mateřstvím vykořisťována.

A socialistická revoluce ji od toho osvobodí.

marx_engels_leninNení proto nijak překvapující, že v téže době v tehdejším Československu opakovaně vznášeli návrhy na zavedení potratů zakladatelé KSČ - poslanci Vrbenský, Bartošek, Landová-Štychová a další. Za dobu trvání první republiky však nikdy nenašli dostatek hlasů, aby tento zákon prosadili.

Dočkali se až v roce 1957, kdy bylo Československo - spolu s dalšími komunistickými zeměmi - k legalizaci zabíjení nenarozených dětí donuceno nátlakem z Moskvy.

Pamětníci vzpomínají, že možnost zabít nenarozené dítě byla tehdejší propagandou prezentována jako vymoženost socialismu, jakou v kapitalistické cizině nemají. Jediná západní země, která tehdy potraty povolovala, bylo Švédsko. Tamější socialistická strana také uzákonila nucené sterilizace (zrušeny v roce 1976).

Ostatní západní země začaly zavádět potraty až na konci 60. let 20. století, ale mnohé ještě podstatně později. Z požadavku legalizace zabíjení nenarozených dětí se stala typicky levicová agenga, kterou tyto strany prosazují po celém světě. Argumenty jsou stále stejné - zvráceně pojatá svoboda, tedy "svoboda" bezohledně prosazovat své zájmy, bez zájmu o to, že tím někomu ublížím.

Pokud je zabíjení nenarozených dětí skutečně výdobytkem svobodné společnosti (jak tvrdí jeho příznivci), pak platí, že až do 70. let byl Sovětský svaz a s ním celý východní blok kromě NDR (s Rumunskem to bylo poněkud složitější) oázou svobody, zatímco většina západních zemí včetně USA (1973), Francie (1975), Západního Německa (1976), Itálie (1978), Holandska (1981) či Belgie (1990) byly diktatury.

Anebo bude pravda někde jinde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Víte, komu "vděčíme" za potraty? pro-zivot 28. 04. 2009 - 18:06
RE(2x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? hospodynka 30. 04. 2009 - 10:46
RE(3x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? pro-zivot 30. 04. 2009 - 11:40
RE(4x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? hospodynka 06. 05. 2009 - 10:06
RE: Víte, komu "vděčíme" za potraty? davidhavel 30. 04. 2009 - 10:40
RE(2x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? pro-zivot 30. 04. 2009 - 11:44
RE(3x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? hospodynka 06. 05. 2009 - 10:07
RE(4x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? trhač 29. 06. 2009 - 15:19
RE: Víte, komu "vděčíme" za potraty? linda 31. 03. 2012 - 19:37
RE(2x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? pro-zivot 01. 04. 2012 - 00:39
RE(3x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? linda 02. 04. 2012 - 21:34
RE(4x): Víte, komu "vděčíme" za potraty? pro-zivot 02. 04. 2012 - 23:22