Obama úspěšně rozšiřuje kulturu smrti

25. květen 2009 | 18.04 |

Americký server LifeNews.com zveřejnil seznam kroků proti životu, které už Barack Obama za své krátké působení ve funkci stačil udělat. Přestože Obamovy extrémní postoje v této oblasti byly známy již dříve, mnoho Američanů doufalo, že nový prezident splní své předvolební proklamace a bude alespoň respektovat ty, kteří s ním ohledně zabíjení nenarozených dětí nesouhlasí. Už teď je však jasné, že šlo o pouhé sliby, které Obama nikdy nehodlal splnit. Pouhé tři dny po inauguraci Obama podepsal příkaz, kterým donutil americké daňové poplatníky k financování organizací propagujících nebo provádějících potraty v zahraničí.  Američané - bez ohledu na svůj osobní postoj - z Obamova příkazu sponzorují nucené potraty v Číně. 

Přestože Obama sliboval, že bude "hledat konsenzus s těmi, kdo zastávají opačný názor", nejmenoval do vládních úřadů prakticky nikoho, kdo by nebyl známý svými pro-potratovými postoji. USA pod jeho vedením propagují a usilují o vývoz potratů do světa. Jde o nejagresivnější tažení proti základnímu lidskému právu - právu na život - za celá desetiletí.

Obama a jedna z jeho obětí

Odvrácenou stranou Obamova prezidentství bude tragédie milionů nevinných a zcela bezbranných dětí v USA  i mimo ně.

Seznam navíc nezahrnuje kroky, které Barack Obama teprve chystá prosadit, ani se nezmiňuje o jeho předchozí anti-life agendě - např. aktivní obhajobě zabíjení novorozenců v illinoiském senátu.

Poznámka nebo spíš upozornění: Může se stát, že názvy některých funkcí nebo úřadů zmiňovaných v článku nejsou přeloženy zcela korekně. Pokud nějakou takovou chybu objevíte, napište mi to prosím do komentářů, abych ji mohla co nejdřív opravit. O informacích samotných ale není důvod pochybovat - nejde o žádné spekulace, ale o oficiální kroky Obamovy administrativy.

Kroky, které Barack Obama udělal ještě před nástupem do prezidentského úřadu:

5. listopadu 2008 - Obama vybírá Rahma Emanuela jako příštího ředitele kanceláře Bílého domu. Emanuel má hodnocení 0% podle National Right to Life, což znamená, že zastává extrémně pro-potratové postoje. (Tento systém hodnocení je vytvořen na základě hlasování politiků o jednotlivých návrzích zákonů. Čím vyšší počet procent, tím více je daný politik pro život. Řada politiků například připouští zabití nenarozeného dítěte v prvních měsících jeho života, ale už ne potraty ve třetím trimestru těhotenství, kdy je dítě už zcela vyvinuté a schopné přežití i mimo tělo matky. Emanuel naproti tomu jakékoli, byť sebemenší omezení potratů odmítá. Obdobný hodnotící systém vytvořila i pro-potratová organizace NARAL, jen s opačným hodnocením. 100% u National Right to Life tedy znamená 0% u NARAL a naopak. Obama má u NARAL hodnocení 100% - a považuje to za svoji přednost.)

19. listopadu 2008 - Obama oznamuje, že jeho ministrem zdravotnictví bude Tom Daschle. Daschle patří mezi pro-potratové politiky, nicméně jeho postoje nejsou tak extrémní jako ty Obamovy - mimo jiné opakovaně hlasoval pro zákaz potratu částečným porodem, což je mimořádně barbarská metoda potratu ve vysokém stupni těhotenství, kdy se vyvolá předčasný porod a dítě je těsně, doslova několik minut před narozením, zabito probodnutím lebky a vysátím mozku. Obama naopak potraty částečným porodem bezvýhradně podporuje a chce je co nejdříve znovu povolit. (V únoru 2009 byl Tom Daschle donucen nominace se vzdát kvůli aféře s dlužnými daněmi. Mimochodem Obama neměl při výběru svých ministrů zrovna nejšťastnější ruku - Daschle byl už třetím nominovaným do jeho vlády, který musel z podobných důvodů nominaci opustit; další dva čelili velké kritice.)

20. listopadu 2008 - Obama vybírá někdejší právní ředitelku pro-potratové organizace NARAL Dawn Johnsen jako členku právní rady na ministerstvu spravedlnosti.

24. listopadu 2008 - Obama jmenuje Ellen Moran, bývalou ředitelku pro-potratové organizace Emily's List, šéfkou komunikace Bílého domu. Emily's List je lobbystická organizace, která si klade za cíl podporovat ženy, které se chtějí angažovat v politice. Celá věc má však háček - musí to být ženy, které podporují potraty. Žena, která podporuje právo na život nenarozených dětí, má smůlu - žádnou podporu nedostane. (V reakci na tuto situaci vznikla organizace Susan B. Anthony List, která naopak podporuje pro-life političky. V současné době má okolo 150 000 členek.)

24. listopadu 2008 - Obama jmenuje Melody Bames, rovněž někdejší vysoce postavenou členku Emily's List, ředitelkou Výboru pro vnitrostátní politiku.

30. listopadu  2008 - Obama nominuje na post ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton. Clintonová je jednou z nejfanatičtějších pro-potratových političek ve Spojených státech. Prosazuje potraty po celých devět měsíců těhotenství, hlasovala proti zákazu potratů částečným porodem, který si přitom přála celá řada jinak pro-potratových zákonodárců. Jako ministryně zahraničí chce propagovat potraty na mezinárodní úrovni. Nedávno prohlásila, že země, ve kterých mají nenarozené děti dosud právo na život, by měly být Spojenými státy donuceny k přijetí pro-potratové legislativy. (V této souvislosti stojí za zmínku, že ačkoliv americká levice obvykle kritizuje to, co nazývá "americkým kulturním vývozem", v tomhle případě to jaksi neplatí. Člověka napadá něco o dvojím metru...) Clintonová má hodnocení 100% od pro-potratové organizace NARAL.

10. prosince 2008 - Obama vybírá Jeanne Lambrew jako zástupkyni ředitele Úřadu pro reformu zdravotnictví. Lambrewová pracovala už v Clintonově administrativě. Planned Parenthood je podle svého prohlášení touto volbou "nadšeno". (Planned Parenthood nemá navzdory svému sympaticky znějícímu názvu s plánovaným rodičovstvím nic společného, jde o největší mezinárodní pro-potratovou organizaci.)

10. prosince 2008 - Obamův tým pro převzetí moci zveřejňuje seznam požadavků, které mu ve společném prohlášení zaslalo několik desítek pro-potratových organizací. (Deset z patnácti těchto požadavků Obama již splnil; viz článek na blogu Očima oslíka)

5. ledna 2009 - Obama vybírá Tima Kaineho, guvernéra Virginie, na post předsedy Demokratické strany. Kaine je pro-potratový politik.

6. ledna 2009 - Obama jmenuje Thomase Perrelliho, právníka, který zastupoval manžela Terri Schiavo a nakonec si u soudu vymohl její smrt, na třetí nejvyšší post na ministerstvu spravedlnosti. (Když v roce 2005 americký Kongres odhlasoval zákon, že Terri nesmí být zabita, Barack Obama prohlásil, že toho hluboce lituje. Terri Schiavo nakonec byla soudem odsouzena k mimořádně brutální popravě - 13 dní umírala hladem a žízní. Obama několikrát tento rozsudek pochválil.)

Kroky, které Barack Obama udělal již jako prezident:

22. ledna 2009 - Obama vydává prohlášení, ve kterém chválí rozsudek Roe vs. Wade. Tímto rozhodnutím byly 22. ledna 1973 mimoparlamentní cestou zrušeny všechny zákony a nařízení chránící práva nenarozených dětí. Byly tak legalizovány umělé potraty, a to na celých devět měsíců těhotenství. Proces byl mnohokrát označen za zmanipulovaný; sama Norma McCorvey, která tehdy pod pseudonymem Jane Roe žádala o zabití své nenarozené dcery, přiznala, že lhala, když tvrdila, že dítě bylo počato při znásilnění. Norma McCorvey později změnila na umělé potraty názor a v současnosti patří mezi největší kritiky tohoto rozhodnutí. Tvrdí, že byla zneužita pro-potratovými organizacemi, které ji využily k prosazení své agendy. Domnívala se, že případné povolení potratu se bude týkat jen jejího dítěte, ne že vyústí v každoroční masakr jednoho a půl milionu dětí po celých Spojených státech. Její vlastní dítě však zabito nebylo; vzhledem k délce soudního řízení se dcerka Melissa narodila dřív, než byl vynesen rozsudek povolující potrat. Nesmírnou ironií je, že zatímco Obama chválí rozsudek Roe vs. Wade, samotná Jane Roe, tedy Norma McCorvey, byla nedávno zatčena, když protestovala proti Obamově pro-potratové politice...

23. ledna 2009 - Obama ruší nařízení Mexico City Policy, které zakazuje dotovat organizace propagující nebo provádějící potraty v zahraničí z peněz amerických daňových poplatníků. Očekává se, že celková suma na účet pro-potratových organizací bude 457 milionů dolarů (ne najednou, ale v průběhu několika let). Jde o peníze původně určené na rozvojovou pomoc. Zhruba 50% Američanů nesouhlasí se zabíjením nenarozených dětí, téměř 60% nesouhlasí s tím, aby USA vnucovaly svou pro-potratovou legislativu jiným zemím.

26. ledna 2009 - James B. Steinberg, kterého Obama nominoval na druhý nejvyšší post na ministerstvu zahraničí, prohlašuje v americkém Senátu, že daňoví poplatníci by měli být donuceni k financování potratů.

29. ledna 2009 - Obama jmenuje Davida Ogdena na druhou nejvyšší pozici na ministerstvu spravedlnosti. Ogden je známým propagátorem potratů.

12. února 2009 - Obama nominuje Elenu Kagan na post nejvyšší státní zástupkyně. Kaganová je rovněž známou propagátorkou potratů.

27. února 2009 - Obama začíná legislativní proces, který má zrušit právo na výhradu svědomí (právo lékaře nebo zdravotní sestry odmítnout se na zabíjení nenarozených dětí podílet).

28. února 2009 - Obama nominuje Kathleen Sebelius na post ministryně zdravotnictví a sociálních věcí. Sebeliusová je silně pro potraty, ve funkci kansaské guvernérky opakovaně vetovala návrhy zákonů, které by zakázaly potraty v devátém (!) měsíci těhotenství. Její postoje byly vyhodnoceny jako nejextrémnější ze všech amerických guvernérů. Je kritizována pro své vazby na kansaský potratový průmysl. Jejím blízkým přítelem a sponzorem několika volebních kampaní je George Tiller, který přiznal, že na své soukromé potratové klinice zabíjel děti jeden den před termínem porodu.

5. března 2009 - Obamova administrativa vylučuje pro-life skupiny z účasti na summitu o zdravotní péči, sponzorovaného Bílým domem. Pozvánku naopak dostaly všechny známé americké pro-potratové organizace.

9. března 2009 - Obama podepsal příkaz, kterým donutil americké daňové poplatníky k finacování výzkumu kmenových buněk, při kterém jsou zabíjeny nenarozené děti.

10. března 2009 - Obama oznamuje vytvoření nového diplomatického postu "pro ženská témata" (což je vcelku průhledný název pro pro-potratovou agendu, propagaci potratů v zahraničí a nátlak na země, kde nenarozené děti dosud mají právo na život). Pozici bude zastávat Melanne Verveer, někdejší blízká spolupracovnice Hillary Clintonové, rovněž známá svými pro-potratovými postoji.

10. března 2009 - Obama ruší Bushův příkaz, který požadoval větší podporu pro výzkum dospělých kmenových buněk. Dospělé kmenové buňky se získávají např. z  kostní dřeně, z pokožky nebo z pupečníkové krve. Jejich získávání není spojeno s žádnými etickými dilematy, navíc je podle mnoha vědců mnohem slibnější než výzkum buněk získaných z usmrcených nenarozených dětí. Bioetik Wesley J. Smith tento Obamův krok okomentoval slovy: "Umím si představit pouze dva důvody, proč Barack Obama něco takového udělal. Zaprvé, pomstu na Bushovi a na všem, co by podle mínění levice mohlo vypadat jako "pro-life"; a zadruhé, aby u veřejnosti posílil vnímání nenarozeného dítěte jako pouhého materiálu."

11. března 2009 - Obama oznamuje vytvoření nového úřadu, tzv. Komise Bílého domu pro ženy a dívky. Jeho ředitelkou bude Tina Tchen, někdejší viceprezidentka pro-potratové organizace NOW.

11. března 2009 - Obamova administrativa na jednání OSN propaguje potraty po celou dobu těhotenství.

11. března 2009 - Na tomtéž setkání Obamova administrativa oficiálně odmítá existenci jakýchkoli negativních dopadů umělých potratů na ženy. (Zajímalo by mě, z jakých pramenů vycházeli, protože negativní následky umělých potratů potvrzuje celá řada vědeckých studií. Těhotná žena je z lékařského hlediska zdravá žena; umělý potrat, pro který není žádná lékařská indikace, znamená nepřirozený zásah, nebo spíš útok na organismus, který se už připravoval na mateřství. Rizika nese už samotná anestezie; mezi nejčastější komplikace pak patří infekce a záněty, které mohou způsobit srůsty v děloze a vést až k neplodnosti  nebo opakovaným mimoděložním těhotenstvím. Může dojít k poškození dělohy kyretou nebo poškození děložního hrdla, což opět může vést až k neplodnosti. Každý umělý potrat znamená ohrožení dalšího dítěte, postabortivní ženy mají větší riziko spontánního potratu nebo předčasného porodu. Samostatnou kapitolou jsou psychické dopady, souhrnně označované jako postabortivní syndrom.)

17. března 2009 - Obama nominuje pro-potratového soudce Davida Hamiltona na Odvolací soud 7. U. S. okrsku.

26. března 2009 - Obama oznamuje 50 milionů dolarů pro UNFPA, populační fond OSN, který mimo jiné provádí nucené potraty a nevyžádané sterilizace v Číně. Minulý prezident George W. Bush z tohoto důvodu financování UNFPA zastavil.

7. dubna 2009 - Vatikán odmítá všechny tři Obamou navržené velvyslance kvůli jejich nepřijatelným pro-potratovým postojům.

7. dubna 2009 - Obama jmenuje Harolda Koha na nejvyšší právnický post na ministerstvu zahraničí. Koh zastává silně pro-potratové postoje, hodlá potraty prosazovat na mezinárodní úrovni.

8. dubna 2009 - Obama nominuje do legislativní rady na ministerstvu spravedlnosti Rona Weicha. V roce 2004 americký Kongres projednával Unborn Victims of Violence Act, který požaduje, aby se násilí na těhotné ženě posuzovalo jako násilí na dvou osobách (tedy vražda těhotné ženy je posuzována jako dvojnásobná vražda, pokud žena útok přežije, ale o dítě přijde, je to také posuzováno jako vražda). Návrh zákona nijak neomezoval potratovou praxi, protože bylo jasně deklarováno, že se týká jen dětí, které byly zabity proti vůli matky. Proto ho podpořilo i mnoho propotratových zákonodárců. Ron Weich hlasoval proti a dvakrát vystoupil s projevem proti přijetí tohoto zákona. (Zákon přesto hladce prošel a vstoupil v platnost.)

14. dubna 2009 - Obamova administrativa vydává zprávu, která konstatuje, že lidé z hnutí pro-life mohou být "zapojeni do extremismu a násilí".

23. dubna 2009 - Obama odmítá zrušit výnos, který nařizuje FDA (Správa potravin a léčiv, jedná se o vládní agenturu) umožnit prodej "pilulky po" 17-letým děvčatům bez vědomí rodičů i bez předchozího lékařského vyšetření. "Pilulka po" může mít jak antikoncepční, tak abortivní účinek (pokud již došlo k otěhotnění, způsobí smrt již počatého, žijícího dítěte). Její používání není bez rizik, proto i řada jinak pro-potratových zákonodárců souhlasí s tím, že rodiče nezletilých dívek by měli mít právo vědět o tom, že jejich dítě něco takového užívá - stejně jako to je i u jiných lékařských zákroků. Obama to odmítá.

27. dubna 2009 - Obamova "velvyslankyně pro ženská témata" Melanne Verveer vydává prohlášení, ve kterém chválí Obamův záměr poslat 50 milionů dolarů UNFPA, provádějící nucené potraty v Číně.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře