Moucha a dítě, kdopak si zaslouží větší ochranu?

29. červen 2009 | 15.30 |

Pro šťastlivce, kteří se minulý týden nacházeli mimo dosah médií: minulé úterý Barack Obama během televizního rozhovoru s Johnem Harwoodem zabil mouchu. Zprávu o této zásadní události vzápětí přinesla většina zpravodajských serverů, včetně těch dle vlastního hodnocení seriózních, a např. pro český iDnes to byla jedna z hlavních zpráv dne. Čtenáři nebyli okradeni ani o detailní záběry nešťastné mouchy, která tak in memoriam požívá značné mediální slávy. 

Obama a moucha

O bulvarizaci médií už toho bylo napsáno dost a dost, takže tohle by mě samo o sobě k napsání článku nepřimělo. Ale vzpomněla jsem si na to, jak Barack Obama - ještě jako illinoiský senátor - prosazoval a aktivně obhajoval zabíjení novorozenců. Jak moc se o tom psalo? Loni na podzim, když se novináři jinak předháněli ve vytahování zajímavostí ze života prezidentských kandidátů? Je jedna moucha zabitá Obamou důležitější zpráva než zabité novorozeně? Než stovky zabitých novorozenců?

V letech 2001 - 2003 se v illinoiském senátu, jehož byl Obama tehdy členem, opakovaně projednával Zákon o ochraně živě narozených dětí. Podle tohoto zákona každé dítě, které se narodí (ve šroubované právnické řeči "které vyjde živé z těla matky"), má právo na život a nesmí být zabito. Vědělo se totiž, že kvůli mezeře v zákoně v illinoiských nemocnicích k zabíjení novorozenců skutečně dochází. Je nutno dodat, že v USA se umělé potraty provádějí i v době, kdy je dítě už zcela vyvinuté a schopné přežití i mimo tělo matky. Porod a potrat v takto pokročilém stádiu těhotenství probíhají prakticky stejně, proto se může stát - a nezřídka se také stává - že dítě potrat přežije a narodí se živé. Tyto případy nebyly nijak vzácné, šlo o desítky, možná i stovky dětí ročně. Kvůli mezeře v zákoně byly tyto děti často lékařským personálem zabíjeny i po narození nebo byly ponechány bez lékařské pomoci, aby zemřely hladem nebo podchlazením - a tyto zločiny nebyly nijak trestány. Přitom většina těchto dětí byla zcela životaschopná, a kdyby jim lékaři poskytli stejnou péči jako každému jinému předčasně narozenému dítěti, mohly by žít.

Svědectví o tom, co se se na těchto klinikách dělo, jsou otřesná. Jill Stanek, která v roce 1999 pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici v Oak Lawn v Illinois, byla svědkem toho, jak zdravotnický personál vyhazuje živé, plačící děti mezi odpadky. Jedno z těchto dětí, chlapečka starého asi 22 týdnů, chovala téměř hodinu v náručí, dokud nepřestal dýchat. Jiné dítě takto přežilo celých osm hodin... Přestože dostala od vedení nemocnice varování, aby do této věci "nešťourala", rozhodla se o zabíjení novorozenců v Oak Lawn veřejně promluvit. Byla to do značné míry právě její zásluha, že došlo k projednávání Zákona o ochraně živě narozených dětí.

Tento zákon se v illiniském senátu projednával celkem čtyřikrát - a Barack Obama čtyřikrát hlasoval proti. Jako jediný ze senátorů veřejně vystoupil s projevem, ve kterém zabíjení novorozenců obhajoval. Jill Stanek, která svědčila před senátní komisí a byla také přítomna projednávání zákona, řekla, že Obamův chlad a absence jakéhokoli náznaku citu byla šokující.

Zákon nakonec o jediný hlas neprošel (šlo o ústavní zákon, proto byla potřeba kvalifikovaná většina). Krátce na to byl však totožný zákon přijat na celostátní úrovni a proto nyní lékaři musí dítěti, které se narodilo poté, co přežilo nepodařený pokus o potrat ve vysokém stupni těhotenství, poskytnout stejnou zdravotní péči jako kterémukoli jinému dítěti.

Vraťme se k mouše. Ve čtvrtek se objevila tahle zpráva z agentury ČTK:

Obama neměl zabíjet

Podle mezinárodní organizace Lidé pro etické zacházení se zvířaty (PETA), měl Obama k mouše, která ho obtěžovala při rozhovoru pro televizní stanici CNBC, zaujmout humánnější postoj. Mluvčí organizace Bruce Friedrich v souvislosti s touto událostí upozornil, že bychom měli mít soucit i s těmi nejmenšími a nejméně sympatickými tvory. PETA také prezidentu Obamovi poslala humánní chytač hmyzu.

Neměli bychom mít aspoň trošku soucitu i s tak málo sympatickým tvorem, jako je nenarozené nebo čerstně narozené dítě?

Mimčo

 Ve skutečnosti nemají nenarozené děti ani tolik práv jako zvířata. Zvířata mají zákonem zaručenou ochranu před krutým zacházením, týrání zvířat je právem odsuzováno a trestáno. Mučení dítěte během potratu, které často probíhají nesmírně krutým způsobem, není postihováno nijak.

V několika státech USA alespoň existuje možnost (nikoli povinnost) dát dítěti předtím, než bude při potratu zabito, injekci proti bolesti. Je příznačné, že Obama chce i tuto legislativu zrušit.

Významnou postavou zvířecko-právního hnutí je Peter Singer. Singer je autorem knihy Svoboda zvířat, která je považována za "bibli" ochránců zvířat. Singer je také autorem teorie, podle níž by matka měla mít ještě měsíc po narození dítěte možnost volby, zda nechá své dítě žít, nebo ho zabije.

Singer obhajuje zabíjení novorozenců stejnými argumenty, kterými obhajuje zabíjení nenarozených dětí. Narozdíl od většiny obhájců potratů nepopírá, že nenarozené dítě je člověk - tento fakt je koneckonců z vědeckého hlediska zcela evidentní - ale nesouhlasí s tím, že vražda nevinné lidské bytosti je sama o sobě morálně špatná.

Singer coby zastánce utilitární etiky argumentuje tím, že zájmy matky - dospělé ženy - musí převážit nad zájmy dítěte. Jestliže lze zabít nevinné nenarozené dítě prostě proto, že se jeho matce nehodí (s čímž Singer souhlasí), je zrovna tak možné zabít nemluvně několik týdnů po narození. Nanarozené dítě a dítě v prvních týdnech života po narození se ničím neliší - mají stejné životní projevy, stejné vnímání světa kolem sebe, stejné chování.

Což je samozřejmě pravda a pro obhájce práva na život je to důvod, proč nezabíjet nenarozené děti. Pro Singera je to argument, proč zabíjet děti už narozené. 

V knize Rethinking Life and Death Singer píše, že novorozencům (stejně jako nenarozeným dětem) chybí základní vlastnosti, které vytvářejí osobnost - racionalita, samostanost, uvědomování si sebe samého a vůle žít. Proto je zabití novorozeněte morálně přijatelné. Singer doslova říká: "Zabití novorozeněte není totéž co zabití člověka, tj. osoby (person)."

Kolikrát už jsme to slyšeli: "Zabití nenarozeného dítěte není vražda." Nic nového pod sluncem, jen ta samá teorie dovedená k logickým závěrům.

Kdyby jen ty bezbranné děti, ke kterým se Obama chová taky jako k mouchám, byly zvířata...

MrňousekMrňousek

  

Share

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Moucha a dítě, kdopak si zaslouží větší ochranu? katka* 28. 09. 2010 - 19:01